Świat Nioh 2 różni się od świata innych gier tego typu. W podobnych grach zwykle możemy poruszać się po całych lokacjach w dowolny sposób, aby eksplorować je w ramach tego, na co aktualnie mamy ochotę. W Nioh 2 możemy jednorazowo odwiedzić i eksplorować lokację, której dotyczy aktualnie wykonywane przez nas zadanie. Kiedy wykonamy misję główną i poboczną pojawi się opcja opuszczenia lokacji, w której poruszaliśmy się przez ostatni czas. W Nioh 2 przed każdą misją i po każdej misji pokazuje się nam mapa i to z jej poziomu wybieramy sobie kolejny krok w grze.

Na mapie mamy możliwość wykonania kilku konkretnych ruchów. Możemy aktywować misję główną, poboczną lub zmierzchu. Możemy też wejść do punktu startowego, z którego aktywujemy Chatę, Chram, Dojo, Kowala, Bramę Torii lub Ukryty dom herbaciany. Z poziomu mapy możemy też zmienić region, w którym przebywamy. W każdym regionie odwiedzanej przez nas Japonii znajdują się inne lokacje z innymi zadaniami, które czekają, aż będziemy gotowi je wykonać.

Warto wspomnieć o rodzajach zadań, które na nas czekają:

Zadania główne – to dzięki nim rozwijamy fabułę gry i nie możemy ich ominąć, ponieważ nie odblokujemy kolejnej. Nie da się przejść tych misji nie po kolei, możliwe jest wykonywanie ich jedynie po kolei. Na koniec każdego głównego zadania czeka nas walka z bossem, a w zamian za wygraną walkę otrzymamy dużą dawkę doświadczenia i specjalne, warte walki przedmioty.

Zadania poboczne – warto je wykonywać dla dodatkowych przedmiotów, które możemy otrzymać i doświadczenia, które warto zdobyć, jednak nie jest to punkt obowiązkowy w grze.

Zadania zmierzchu – są to również zadania nieobowiązkowe i podobnie jak poboczne w wyniku ich rozwiązania otrzymujemy dodatkową ilość doświadczenia i przedmioty, które nierzadko naprawdę warto zdobyć. Zadania zmierzchu różnią się od pobocznych przede wszystkim tym, że mają wyższy poziom trudności od zadań głównych.

Zadania Dojo – zwane również treningowymi lub samouczkowymi – są nieobowiązkowe, ale warte wykonywania. Dzięki nim wzrasta nasz poziom umiejętności w konkretnych dziedzinach, dlatego omijanie ich nie jest dobrym pomysłem. Aby skorzystać z zadań treningowych trzeba też spełnić odpowiednie warunki, a więc nie jest proste nawet to, by je rozpocząć.